Homecoming Week and stuff - Marieke van der Zee (2024)

Oké, het is nu een tijdje geleden dat ik iets gepost heb, hoog tijd dus!
Ik weet wel niet meer wat ik allemaal gedaan heb.. Ik ben gaan winkelen vorig weekend (6october denk ik) met Paige in The Cities (Minneapolis & St. Paul). Ik heb mij natuurlijk niet echt ingehouden. :D We hebben veel geshopt en lang geshopt. Uitkomst: 9uur lang in een mall geld uitgeven. Voor een goed doel natuurlijk. :-) Die week was het mijn Homecoming week. Waarom dat we dat doen, en waarom het Homecoming noemt, weet ik eigenlijk totaal niet (gooooeddd Marieke, ik beleef wel een American Experience maar ik weet niet wat ze betekenen! hahah ik zal het eens vragen). In ieder geval, gedurende 1 week verkleed iedereen zich. Dus maandag was het College Gear, dus dan had iedereen gewoon een trui en/of trainingbroek aan van zijn/haar universiteit. Maar zo speciaal was dat niet, want die dragen elke dag zo'n kleren. Maaaaar, ik was wel origineel want ik heb mijn eigen logo gemaakt! Ik zal er een fotoke van trekken en hier posten. Ik heb op een blad papier gewoon Maastricht University geschreven en op mijn buik geplakt. Niemand kon dat natuurlijk lezen of uitspreken. En neeeee, ik ga niet naar Maastricht. Ik heb nog geen benul van waar ik volgend jaar naartoe ga. Dat is gewoon een van de opties. Dus back to homecoming. De tweede dag was het Nerd Day. Ik heb dan een rok aangedaan met een kousebroek en dan hoge kousen er boven op en met ballerinas. En dan een hemdje helemaal toegeknopt en ja ja mijn EIGEN stropdas! Ik leer hier nogal wat bij! Ik had mijn haar in 2 staartjes gedaan en dan had ik een keeeei grote bril op van Anika. Derde dag was Salad Dressing Day. Dus elke graad moest zich verkleden in een verschillende dressing (hier hebben ze Ranch dressing, kei bekend, iedereen eet het en lust het), dus de graad die Ranch dressing had moest zich verkleden als cowboy en zo. Gesnopen? Onze graad, de seniors, hadden Greek Dressing, dus wij moesten allemaal toga's aandoen. Heb ik ook gedaan ! Maar daar heb ik jammer genoeg geen foto van :( Maar ik was verkleed! Ik heb zelfs youtube videokes bekeken om te weten hoe dat ik mijn toga het beste kon vastmaken. Research! Dan donderdag was het Career Day. Paige en ik hadden het fantastische idee om ons beide als baseball players te verkleden aangezien we tijdens onze shopping trip een truitje hadden gekocht met een wit 'lichaam' en dan blauwe/zwarte armen. Zien jullie wat ik bedoel? Dus we gingen dat aandoen, met een spannende broek en hoge kousen en dan een petje.. Maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Vraag me niet waarom. Ik had wel mijn baseball truike aan, maar niks anders bijzonder. Dan vrijdag was het Laker Pride. Doel: draag zoveel mogelijk 'maroon and gold' (de kleuren van mijn school). Maar ge hebt dan ook zoiets als jerseys. Dat zijn gewoon de uniformen om sport te spelen. Dus de bedoeling is dat een jongen u vraagt om zijn jersey te dragen. Ik neem aan dat jullie allemaal weten wat dat betekent. :) Dus ja, inderdaad, er is een jongen die mij heeft gevraagd om zijn jersey te dragen. Dat heb ik dan ook gedaan. Maar jong, die jerseys zijn kei lang! Onmogelijk om dat aan te doen en er niet onnozel uit te zien ze! Ik kon dat heel ding niet in mijn broek steken! Enfin, dat waren dus de verkleeddagen. Maar nu wat doen wij nu tijdens Homecoming ? Elke dag mist ge één uur les om of te spelen of te kijken. Wat spelen/kijken ? Powder puff of volleybal. Powder puff is voor de meisjes, dat is gewoon flag football. Dus football maar in plaats van de mensen te takelen moet ge die hun vlagje aftrekken wanneer ze de bal hebben en ge die wilt takelen. Meisjesvriendelijk dus. Maar ja, dat had de foreigner hier niet door, want ja ik heb iemand getakeld. En het was nog vrij 'tough' ook want zij was boos, en veel mensen zijn mij bijna komen 'feliciteren'. Hahah ik heb mij natuurlijk geexcuseerd, maar ik geef toe, dat voelde wel goed! Ik voelde mij nen echte (ook al verstond ik de helft van de tijd ons speeltechniek niet). Dan voor volleybal zijn het gewoon de jongens die volleybal PROBEREN spelen. Dus de hele week wisselen we af. Maandag spelen de seniors tegen de freshmen in powder puff (de 9th graders, dus dat zijn 3de middelbaars denk ik). Dan dinsdag de jongens volleybal enz. En dan vrijdag is het wat specialer dan hebt ge de championships, en dan spelen de leerkrachten ook tegen de jongens in volleybal. En dan hebt ge ook nog wat andere spellekes. Dat was het voor de homecoming week.
Deze week (wat een lange post!), begonnen de play offs. Maar jammer genoeg zijn we overal er al uit. :( Voor volleybal en football. Dus de trainingen voor die sporten stoppen nu ook, en dan begint basketbal. Maar dat doe ik niet, want ik speel niet graag basketbal en ik ben nog slecht ook! Dus Paige en ik hebben besloten dat we na school wat gaan lopen en wat gaan gewicht heffen. We krijgen trouwens een volledig nieuwe 'weight room'. Jeeeuuujjjj. Enfin dat was het denk ik. Ik heb nu wel geen zin om dit te vertalen. :P
Ik hoop dat mijn post niet te vervelend en te lang was! Dadaaa lezers. Geef ook eens wat nieuws door, via mail of facebook of dit. Groetjes xx

Share this post

To be informed of the latest articles, subscribe:

You might also like:

FOOD, FOOD, FOOOOOOOOD
11 facts you'd like to know!
Ho Ho Ho!
Thanksgiving
Funny factsOld news-New news :)

Comment on this post

Back to home page

Homecoming Week and stuff - Marieke van der Zee (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated:

Views: 5563

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.