Housewarming party: alles wat je wilt weten! - Gallant & More (2024)

Een housewarming party is een feest dat je organiseert ter ere van het in gebruik nemen van je huis. Het feest is bedoeld om je huis te laten zien aan al je vrienden en bekenden maar zeker ook om je woning op een feestelijke manier in te wijden. Een housewarming party betekent letterlijk “een feest om je huis te verwarmen”. Met de term verwarmen wordt in dit geval gerefereerd aan het enthousiasme, de reacties en de hartverwarmende reacties van je naasten op het huis.

Het ontstaan van de housewarming party

Net als vele andere feesten en gelegenheden zit er ook een verhaal achter het ontstaan van een housewarming party. Het is immers een traditie waarvoor je terug moet naar de middeleeuwen.

Het verwarmen van het huis werd immers in die tijd letterlijk gedaan met haardhout. Dit was in die tijd zeer belangrijk omdat de lege woningen in die tijd als de perfecte verstopplek van kwade geesten werd gezien. Door het verwarmen van het huis werden de boze geesten verdreven.

De gasten op een housewarming party namen geen cadeaus mee maar schonken vaak haardhout aan de gelukkige.

Housewarming party’s, een van de overgewaaide tradities uit Amerika

Net als vele andere tradities kunnen de housewarming party’s gezien worden als een van de overgewaaide tradities uit Amerika. Bij ons is dit “open huis moment” een wat modernere gelegenheid.

Er zijn echter wel veel mensen die er graag voor kiezen om deze traditie te volgen. Het is immers een perfecte gelegenheid om iedereen in een keer je nieuwe optrekje te laten zien.

Housewarming party’s vragen misschien wat organisatie maar je voorkomt dat je vele zaterdagavonden kwijt bent om al je vrienden en bekenden één voor één te ontvangen. Daarnaast is dit een van de goede redenen om een feestje te geven en dat doen we uiteraard graag.

Waarom geef je een housewarming party?

De belangrijkste praktische reden om een housewarming party hebben we hierboven al belicht. Je kunt in één keer je nieuwe woning laten zien aan iedereen die geïnteresseerd is.

Groot voordeel is ook dat je jouw woning slechts één keer helemaal hoeft op te ruimen en dat je daarna geen stress hoeft te hebben als je een handdoek, een paar schoenen of persoonlijke spullen laat slingeren.

Daarnaast vormt het betrekken van een nieuwe woning ook vaak een nieuwe stap in je leven, heb je hier veel tijd en energie in gestoken en ben je gewoon trots op je aankoop.

Een housewarming party is tevens meteen ook een mooie gelegenheid om de mensen die je geholpen hebben met de verhuizing even goed in het zonnetje te zetten.

Lees ook: huisfeest organiseren

Housewarming party organiseren, zo doe je dat!

Er zijn eigenlijk geen regels aan een housewarming verbonden. Je kunt een housewarming party organiseren op de manier zoals jij dit zelf wil. Je kunt het dus groots aanpakken of dit op een kleinere schaal doen.

Daarnaast kun je dit open huis feestje in de middag organiseren maar ook tot diep in de nacht doorfeesten. Denk hierbij uiteraard wel aan je buren om niet meteen een stempel op jullie onderlinge relatie te drukken.

De beste keuze is misschien zelfs om je buren uit te nodigen als je denkt (of al ontdekt hebt) dat dit leuke mensen zijn.

7 praktische tips voor het organiseren van een housewarming party

 • Maak van een housewarming party een lekkere informele aangelegenheid. Je kunt een heel programma organiseren maar dit mag niet de aandacht voor je woning afleiden. Vaak bestaat het programma uit niet meer dan het rondleiden van de gasten en het gezellig maken met elkaar.
 • Als het mogelijk is (en de weerssituatie laat het toe), organiseer dan je housewarming party in je tuin. Je voorkomt hiermee de schade en ergernis als een glas rode wijn per ongeluk wordt omgestoten.
 • Doe een routebeschrijving bij je uitnodiging, zeker als je nieuwe woning op een plek staat waar veel van jouw naasten niet bekend zijn. Vul deze routebeschrijving indien nodig aan met een aanwijzing waar je gasten kunnen parkeren. Je voorkomt hiermee veel ergernis door zoektochten.
 • Organiseer rondleidingen door je woning waarbij je met kleine groepjes de woning rondgaat. Op deze manier heb je de gelegenheid om je gasten persoonlijke aandacht te geven en kun je beter hun reacties (en misschien wel hele goede ideeën) peilen.
 • Geef nooit aan dat mensen zelf door het huis mogen gaan om een kijkje te nemen. Er zijn altijd mensen die in deze vrijheid net even een stapje te ver gaan en hun nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen om een kast open trekken. Er zijn deuren die je misschien het liefst dicht wilt houden.
 • Laat de gasten zelf hun drankjes pakken, zet een schaal met hapjes neer of huur personeel in voor jouw feest. Hou het in alle opzichten dus lekker simpel. Op deze manier heb jij je handen vrij om je gasten rond te leiden en lekker te praten over je nieuwe huis.
 • Zorg dat iemand bij de deur staat om gasten welkom te heten. Je kunt kiezen voor een letterlijke “open huis methode” waarbij je de deur open zet, maar dit vormt wel een drempel (laten we het toepasselijk houden) voor gasten die verder niemand kennen. Een warm welkom is onlosmakelijk verbonden aan een housewarming party.

Wat zijn de beste cadeaus voor een housewarming party?

Het voelt voor de gasten uiteraard een beetje ongemakkelijk om zonder cadeau op een housewarming party te verschijnen dus je zult, na het versturen van de uitnodigingen, ongetwijfeld de vraag krijgen wat je wensen zijn op dit gebied.

Een fles wijn of andere alcoholische drank of een plant wordt vaak als erg standaard gezien. Eigenlijk moet je voorkomen dat mensen zelf een decoratiestuk meenemen, zeker als je hier zelf geen invloed op hebt. Je hebt immers je woning met zorg zelf ingericht waardoor er de kans bestaat dat het geschenk net niet (of helemaal niet) past bij jouw smaak.

De beste cadeaus voor een housewarming party zijn bijvoorbeeld cadeaubonnen van een meubelzaak of een bouwmarkt (wellicht wat saai maar zeer praktisch), een bon om er even lekker tussenuit te kunnen (zeker welkom na het klussen of het verbouwen) of iets voor de inrichting van je tuin of op het balkon.

Buitenlandse rituelen bij de inwijding van een huis

Veel mensen kiezen er ook voor om juist bij deze gelegenheid een Boeddha cadeau te geven. Dit wordt gezien als een mooi gebaar omdat er vaak wordt aangenomen dat Boeddha’s geluk brengen in een huis.

In het buitenland hebben ze overigens hele andere rituelen bij de inwijding van een huis om te zorgen dat je hier gelukkig in zult wonen. In India wordt een housewarming party bijvoorbeeld “Griha Pravesh” genoemd.

Dit kun je letterlijk vertalen als het “invoeren van het nieuwe huis”. Een van de methodes die hierbij wordt toegepast is dat er eerst een koe de woning wordt binnengelaten om de ceremonie in te wijden.

In het zuiden van de Verenigde Staten is Food Pounder gebruikelijk. Dit is een variant op housewarming party waarbij iedere gast een pond voedsel meeneemt als geschenk. Hierbij moet je denken aan een pond rijst, suiker of maïs want het moet uiteraard wel voedsel zijn dat je kunt bewaren.

Flat warming bij de oplevering van een appartementencomplex

Wist je dat de term “flat warming” ook bestaat? Flat warming is een variant op een house warming. Het feest wordt dan op grotere schaal gegeven bij een volledig opgeleverd (nieuwbouw) appartementencomplex, een gedeelde woning of bij de oplevering van een aantal woningen onder één kap.

De sfeer zit er door dit soort flat warming feesten dan meteen goed in en de buren hebben meteen op een leuke informele manier met elkaar kennis gemaakt.

Flat warming komt in Nederland nog niet zoveel voor maar aangezien we graag een reden zoeken voor een feestje is de kans niet uitgesloten dat je in de toekomst veel meer van flat warming zult horen!

Lekker verder lezen:

 • 20 feestideeën voor een spetterende party!
 • Hoe is de high tea ontstaan? Alle details!
 • Welke islamitische feesten en vieringen zijn er?
 • Benodigdheden feest: een complete checklist!
 • Festival gadgets: 7 handige hebbedingetjes
 • Wanneer is het jouw oogstfeest?
Housewarming party: alles wat je wilt weten! - Gallant & More (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated:

Views: 5573

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.